حمل و نقل دریایی

  • 0

حمل و نقل دریایی

Category : خدمات


حمل و نقل دریائی (ترانشیپ)، مجموعه حمل و نقل بین المللی کازل به عنوان یکی از پیشتازان صنعت حمل و نقل بین المللی و ترانزیت کالا ارائه دهنده خدمات حمل و نقل دریائی (ترانشیپ) می باشد. مجموعه حمل و نقل بین المللی کازل با بهره گیری از پرسنل کارآزموده و باتجربه کالای شما را از طریق دریا در کمترین زمان ممکن و با هزینه اندک انتقال خواهد داد. پیشنهاد مجموعه حمل و نقل بین المللی کازل جهت ترانزیت کالای شما از طریق حمل و نقل دریائی به دو روش LCL و FCL می باشد. حمل و نقل دریائی را باما در مجموعه کازل تجربه کنید.


Leave a Reply